Svjetlana Šokčević

Svjetlana Šokčević (1955.) je pravnica i sveučilišna profesorica.

Diplomirala je 1979. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirala 1991. godine. U travnju 2006. stekla je zvanje doktora znanosti, i to na području radnog i socijalnog prava. Bila je članica je povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za izradu Zakona o zaštiti na radu, članica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, članica povjerenstva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za izradu novog zakona o zaštiti na radu i podzakonskih propisa. Radi kao profesorica visoke škole u trajnom zvanju na predmetima Uređivanje i nadzor zaštite na radu te Upravni postupak, te kao prodekanica za kvalitetu.