Stephen Holmes

Stephen Holmes profesor je prava na Sveučilištu u New Yorku. Stručnjak je za ustavno pravo i pravne reforme u bivšem Sovjetskom Savezu i Istočnoj Europi. Neka od njegovih područja interesa su pitanja koja se odnose na reformu vladavine zakona u Rusiji i drugim postkomunističkim državama, poteškoće u borbi protiv džihadističkog terorizma i povijest i razvoj liberalizma i antiliberalizma u Europi. U svojoj bogatoj karijeri sveučilišnog profesora predavao je na Harvardu, Yaleu, Princetonu i Sveučilištu u Chicagu. Bio je i voditelj programa Zaklade Soros za promicanje pravne reforme u Rusiji i Istočnoj Europi. Autor je brojnih knjiga među kojima se ističu The Matador’s Cape: America’s Reckless Response to Terror (2003), Passions and Constraint: On the Theory of Liberal Democracy (1995) i The Anatomy of Antiliberalism (1993).


Izvor slike: https://its.law.nyu.edu/