Marina Kokanović

Marina Kokanović djeluje na hrvatskoj sindikalnoj sceni od 1987. godine u različitim sindikalnim i ženskim inicijativama. Do 2001. godine bila je ekonomska savjetnica u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske. U proljeće 2001. odlazi u Novi Zeland gdje nastavlja sa svojim sindikalnim angažmanom, ali ovaj put kao financijska menadžerica. Objavljivala je radove, istraživanja i studije o ekonomskoj i socijalnoj situaciji u Hrvatskoj te o položaju žena na tržištu rada kako u domaćim tako i u stranim publikacijama. Kao savjetnica aktivno sudjeluje u kolektivnim pregovorima, piše, predaje i vodi radionice na temu kolektivnog pregovaranja.