Jacques Le Goff

Jacques Le Goff (1924. – 2014.) pripadao je struji povjesničara okupljenih oko časopisa Annales, najutjecajnijeg periodičkog izdanja suvremene znanstvene historiografije zbog čijeg se odmaka od tradicionalne povijesti često koristi pojam „škola Anala“.
U svojim djelima Le Goff se zauzimao za „jedan dugi srednji vijek“ na temelju iskustva „imaginarnog“, tj. onoga što su ljudi zamišljali i kako su doživljavali zbilju. Pritom je posebno nastojao uočiti kako su se ljudi odnosili prema vremenu, odnosno na koje su ga načine mjerili i osmišljavali te raspoređivali svoja razdoblja rada i odmora. Le Goff je stvorio važna djela o „srednjovjekovnom imaginariju“ kroz prizmu „rođenja čistilišta“. Riječ je o analizi promjenjivih predodžbi o životu nakon smrti kao dijela preobrazbe feudalnog kršćanstva u 12. i 13. stoljeću.
Od 2000. bio je dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 1999. je napisao predgovor engleskom i francuskom izdanju prvog sveska edicije Hrvatska i Europa, u izdanju HAZU-a, posvećenog razdoblju hrvatske povijesti od 7. do 12. stoljeća.
Najpoznatija Le Goffova djela su L’Occident médiéval (1984), L'Imaginaire médiéval (1985), Héros et merveilles du Moyen Âge (2005), Treba li povijest zaista dijeliti na razdoblja? (2014), etc.


Izvor slike: Wikipedia/Wikipedia