Farhad Khosrokhavar

Farhad Khosrokhavar (Teheran, 1948.) ugledni je suvremeni sociolog iranskog podrijetla, koji je znanstvenu karijeru i djelo realizirao u Francuskoj, na francuskom jeziku i u francuskim znanstveno-akademskim institucijama kao što je École des hautes études en sciences sociales, unutar koje djeluje od 1980-ih godina do danas. U Francuskoj je i doktorirao, u Montpellieru (1974.), na temu „Odnos konačnosti i istine kod Martina Heideggera“.

Khosrokhavar se intelektualno formirao pod mentorskim auspicijama Alaina Tourainea i to dobrim dijelom objašnjava njegovu touraineovski nadahnutu teorijsku strast za istraživanjem društvenih pokreta. Cijeli je njegov sociološki opus zapravo posvećen tematici radikalizacije i ekstremizma, o čemu jasno govore i naslovi njegovih knjiga. Neka od najpriznatijih djela su mu L’Utopie sacrifiée: sociologie de la révolution iranienne (1993), L’islam des jeunes (1997), Etre jeune dans le pays des ayatollahs (s Amirom Nikpeyom, 2009), Radikalizacija (2014), Les juifs,les musulmans et la République (s Michelom Wieviorkom, 2017).


Izvor slike: Wikipedia/PersianDutchNetwork