Vjeran Katunarić

Vjeran Katunarić (1949, Travnik – 2023, Zadar) umirovljeni je redoviti profesor sociologije na Sveučilištu u Zadru. Bavio se istraživanjem etničkih odnosa, kulturne politike, teorijom društva i estetskom sociologijom. Bio je gostujući predavač na sveučilištima u SAD-u, Švedskoj i Njemačkoj; voditelj dvaju projekata o hrvatskoj kulturi (Izvještaj o kulturnoj politici Republike Hrvatske i Strategija kulturnog razvitka u RH), te konzultant Vijeća Europe za kulturnu politiku. Za zasluge u istraživanju kulturne politike nagrađen je Ordenom Danice s likom Marka Marulića (1999). Dobitnik je godišnje nagrade za znanost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (2003) i Državne nagrade za životno djelo u području društvenih znanosti (2018). Također je dobitnik priznanja „Rudi Supek“ Hrvatskog sociološkog društva za razvoj sociologije i Hrvatskog sociološkog društva (2009). Objavio je 18 knjiga, među ostalima: Dioba društva (1988), Teorija društva u Frankfurtskoj školi (1990), Bogovi, elite, narodi (1994), Sporna zajednica (2003), Lica kulture (2007), Ženski eros i civilizacija smrti (1985 i 2009), Potraga za liberalno-socijalističkom demokracijom i razvojem (na engleskom, 2018).


Izvor slike: glas-slavonije.hr