Marija Šarić

Marija Šarić asistentica je na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru od 2015. godine. Doktorski rad pod nazivom Međunarodne kružne radne migracije: iskustva žena iz Slavonije izrađuje na Međunarodnom združenom doktorskom studiju Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja koji izvode Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Teramu (Italija). Svoj znanstveni interes usmjerila je na proučavanje odnosa rada, roda i migracija te kvalitativne metodologije istraživanja. Pored sudjelovanja na međunarodnim konferencijama, usavršavanja na poslijediplomskim tečajevima i naprednim kvalitativnim metodološkim radionicama, 2018. godine u Parizu sudjeluje na ljetnoj školi za doktorande Europskog sociološkog udruženja Reinventing sociology in uncertain times: sociological research and writing in the 21st century. Uz rad na kolegiju Izgradnja teorije u sociologiji, na temelju kojeg je nastala ova knjiga, izvodi seminarsku nastavu i vježbe iz kolegija o suvremenim sociološkim teorijama, kulturnoj teoriji te kvalitativnim istraživačkim metodama na preddiplomskoj i diplomskoj razini.


Izvor slike: unizd.hr