Autori

Predavanje Roba Riemena

U ponedjeljak, 17. listopada 2011. godine u 17 sati na Fakultetu političkih znanosti održano je predavanje Roba Riemena, nizozemskog intelektualca, pisca i kulturalnog filozofa, autora knjiga Plemstvo duha i Vječiti povratak fašizma , objavljenih u našoj nakladi. Predavanje i autora je najavio dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Nenad Zakošek, koji je bio i moderator rasprave koja je usplijedila nakon predavanja, a gospodin Riemen je, pred punom dvoranom, studentima i zainteresiranoj javnosti govorio u tome zašto se fašizam vraća u Europu, je li uopće ikad nestao i što mi možemo učiniti po tom pitanju.