TIM press d.o.o.

Ured
Marjanovićev pr. 2, 10010 Zagreb
Tel.:
+ 385 (0)1 611 97 13
Faks:
+ 385 (0)1 611 97 14
E-mail:
tim.press@tim-press.hr

Uprava

Hašim Bahtijari,
direktor
Tel.:
+ 385 (0)1 660 88 41
Faks:
+ 385 (0)1 611 97 14
E-mail:
hasim.bahtijari@tim-press.hr

Odjel izdavaštva

Dijana Bahtijari,
urednica/voditeljica projekata
Tel.:
+ 385 (0)1 611 97 15
Faks:
+ 385 (0)1 611 97 14
E-mail:
urednik@tim-press.hr; dijana.bahtijari@tim-press.hr
 
Hana Vunić,
stručna suradnica
Tel.:
+ 385 (0)1 611 97 15
Faks:
+ 385 (0)1 611 97 14
E-mail:
hana.vunic@tim-press.hr

Komercijala

Tel.:
+ 385 (0)1 611 97 13
Faks:
+ 385 (0)1 611 97 14
E-mail:
prodaja@tim-press.hr